Hulp bij secretariaat, administratie en archief

In alle organisaties, groot of klein, komt er wel een moment dat de interne structuur niet meer aansluit bij de dagelijkse praktijk. Organisaties in verandering, dat geeft doorgaans onrust. Door die onrust komen de doelen van de reorganisatie in de knel. Management krijgt dan zowel het normale werk, als de reorganisatie als ook het in de hand houden van de onrust tegelijk op het bord. Hier kan uw Bureau op Orde! verschil maken door managers te ontlasten en verbinding te maken in het team op de momenten dat het het meest nodig is. uw Bureau op Orde! helpt en biedt hulp en structurele ondersteuning voor uw secretariaat, administratie en archief.

Talent voor organiseren

Tijdens haar jarenlange carrière als directiesecretaresse deed Marie-José een schat aan ervaring op over het inrichten en functioneren van ondersteunende en administratieve afdelingen alsmede over het assisteren van drukbezette managers en directeuren. Deze kennis bundelt zij sinds 2005 in haar eigen bedrijf uw Bureau op Orde! Met uw Bureau op Orde! zet Marie-José haar eigen talent voor organiseren graag in voor uw organisatie.

Brede ondersteuning

U kunt uw Bureau op Orde! inzetten voor het opstarten of verbeteren van uw secretariaat, administratie of archief en het coachen, trainen en begeleiden van uw vaste medewerkers. Hiernaast vervangt uw Bureau op Orde! uw eigen personeel bij (tijdelijke) afwezigheid en kan Marie-José de secretariële of administratieve werkzaamheden ook zelf gedurende korte of lange tijd voor u uitvoeren.

Flexibel en Praktisch

uw Bureau op Orde! kijkt wat er in uw organisatie nodig is en past haar aanpak hier op aan. Marie-José schrijft geen ingewikkelde rapporten, maar komt met praktische adviezen en een duidelijk plan van aanpak op basis van onder meer de werksfeer, de werkprocessen, de verantwoordelijkheden, de onderlinge samenwerking, de werkdruk en knelpunten. uw Bureau op Orde! maakt verbeterpunten duidelijk en coacht uw medewerkers bij de uitvoering hiervan. Aan het eind van het project zorgt uw Bureau op Orde! ervoor dat uw organisatie verder kan op de ingeslagen weg door het schrijven van een duidelijk en overzichtelijk handboek en het trainen van uw medewerkers.